nieuws

LOADING ZOOM
18/10/2021

CIACfleet gaat voor duurzame klantenrelaties
Bijna 45 jaar geleden startte CIACfleet op. De leasingmaatschappij uit Gent heeft in al die tijd heel wat evoluties in de mobiliteitswereld doorgemaakt, maar is daarbij steeds vanuit eenzelfde waarde blijven ondernemen. Haar slogan ‘wij nemen dit heel persoonlijk’ spreekt voor zich.


 Het uitgangspunt bij CIACfleet is niet het volume, wel de klant die voortdurend centraal staat. ‘wij nemen dit heel persoonlijk’ is dan ook geen holle slogan voor de Gentse leasingmaatschappij, maar wordt in alle facetten nagestreefd.

 
“Die slogan wordt uitermate geapprecieerd door onze klanten, omdat ze ook aanvoelen dat we daar effectief naar handelen”, zegt Gudrun Ghijs, zaakvoerster van CIACfleet. “Er wordt naar klanten geluisterd. Zo proberen we zo veel mogelijk de vinger aan de pols te houden en kunnen we steeds een gepast antwoord op maat geven.”
 
Hoge tevredenheid
Een succesformule, zo blijkt uit een recente tevredenheidsenquête. Die toont een hoge tevredenheidsscore van 81 procent. Klanten geven aan dat ze de flexibiliteit en de persoonlijke opvolging waarderen, net als de beloftes die worden waargemaakt.
 
“We zijn geen grote leasingmaatschappij en dat is een bewuste keuze om het persoonlijke contact te kunnen bewaren. We kennen de meeste bestuurders ook bij naam. Wie bij ons de telefoon opneemt, helpt je zelf verder. Geen lange beslissingslijnen, maar wel snel antwoorden en oplossingen.”
 
Voortdurend in beweging
Een ander aspect dat de CIACfleet-klanten aangeven, is de toegevoegde waarde waarop ze kunnen rekenen. CIACfleet begeleidt haar klanten volgens hun specifieke behoeften en samen wordt er gewerkt aan de elektrificatie van het wagenpark of de implementatie van het mobiliteitsbudget. De persoonlijke aanpak wordt nog versterkt door een sterk geautomatiseerde administratie.
 

“Door advies te verlenen over de veranderingen in de markt, innovatieve diensten aan te bieden en proactief in te spelen op je behoeftes, helpen we bedrijfsdoelstellingen realiseren. We nemen de tijd om iedere bestuurder apart te analyseren en in functie daarvan een mobiliteitsaanbod uit te werken. Ook in het verdere traject ontzorgen we. Zo hoeven onze klanten niet naar de bank voor hun wagenpark en verliezen ze geen tijd met de administratie, het onderhoud en de verkoop ervan. Daarnaast zorgen we voor fiscale optimalisatie. Enorme tijds- en geldwinst dus”, besluit Ghijs. 


share:
Prijzen vermeld op de website zijn altijd exclusief BTW, louter indicatief, niet bindend en onder voorbehoud van drukfouten.
CiacFleet bv © 2024. All Rights Reserved | Privacy | Website by KMOSites
0--0wachten