Tel: +32 (09)228 55 29

Bijstand

U kunt een beroep doen op CIACFLEET Assistance zowel in binnenland als in buitenland bij pech, ongeval, diefstal, vandalisme en brand.
U hebt recht op een vervangwagen gedurende 5 dagen.

U kan CIACfleet Assistance bereiken op het nummer : +32 2 286.34.46

PARTNERS